Penicillium dipodomyis

  • Fungi id : 794
  • Family : Aspergillaceae
  • Synonyms : P. dipodomyis
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name
    357 Dipodazine