Paecilomyces militaris

  • Fungi id : 713
  • Family : Thermoascaceae
  • Synonyms : P. militaris
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name