Alternaria tenuis

  • Fungi id : 55
  • Family : Pleosporaceae
  • Synonyms : A. tenuis
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name