Fusarium oxysporum IMI 211881

  • Fungi id : 549
  • Family : Nectriaceae
  • Synonyms : F. oxysporum IMI 211881
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name