Aspergillus giganteus

  • Fungi id : 156
  • Family : Aspergillaceae
  • Synonyms : A. giganteus
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name