Preussia australis

  • Fungi id : 1059
  • Family : Sporormiaceae
  • Synonyms : P. australis
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name