Penicillium waksmanii Zaleski OUPS-N133

  • Fungi id : 1005
  • Family : Aspergillaceae
  • Synonyms : P. waksmanii Zaleski OUPS-N133
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name